Профилактика на кариеса при възрастни

Освен спазването на много добра устна хигиена, чрез познатите хигиенни средства,профилактиката на зъбния кариес може да бъде допълнена и от използването на продукти съдържащи флуор.

Профилактика на кариес при възрастниСлед пробива на постоянните зъби, приемането на флуор през храносмилателната система вече не е ефективно, що се отнася до предпазването от кариес. Профилактичен ефект се постига чрез използване на флуорни продукти,които са в контакт със зъбните повърхности за определен период от време, след което се отстраняват от зъбите чрез изплакване или се оставят да се отмият от слюнката.

Повечето такива продукти ,обаче не трябва да се преглъщат. Флуор, в нужните концентрации, е съдържа в повечето пасти и води за уста. Обикновено това е упоменато на етикета и указанието за употреба на съответния продукт.

Профилактика на кариесиПолзвайки такава паста за зъби трябва да се знае, че изплакването след миене на зъбите трябва да става с по – малко вода от обикновено, за да може да се осигури продължителна висока концентрация на флуор в контакт със зъбите.

Добре е след измиване назъбите с такава паста, те да бъдат изплакнати с вода за уста съдържаща флуор.

Флуорни продукти, като гелове и пяна могат да бъдат аплицирани чрез специални назъбни шини и да престояват в устата за по-дълго,но за тези методи на профилактика трябва да се консултирате с вашият зъболекар.


Други продукти използвани за профилактика на кариеса при възрастни са тези съдържащи аморфен калциев фосфат. Те също могат да се прилагат със шини, но могат и просто да се нанасят с четка за зъби,защото тяхното поглъщане не е толкова опасно, колкото поглъщането на флуорни продукти.

Профилактиката на кариеса чрез специализирани продукти няма да е ефективна ако се неглижират задължителните средсва за орална хигиена – четка за зъби два пъти дневно за по три минути, конци за зъби минимум веднъж дневно и вода за уста два пъти дневно-след всяко измиване на зъбите.