Ортодонтско лечение при най-малките

Ортодонтията е едно истинско съвременно чудо на медицината, което може да обхване периода от дните непосредствено след раждането до много по-напреднала възраст. Но е нужно да се изгради цялостната култура на профилактика и превенция, която трябва да започне още от месеците на бременност и да продължи много отговорно в създаването на трайни хигиенни навици и след раждането на детето.

Ортодонтско лечение при бебета

Ортодонтията цели не само откриването и премахването на денталните дефекти, но и навременното предотвратяване на причините, водещи до тези неприятни и често много сериозни деформации.

[note color=”B6C5E6″]Много голямо значение за красивата усмивка на детето имат:


 • Кърменето по естествен път и/или употребата на биберони и залъгалки, които са анатомични;
 • Задължително здравословното хранене;
 • Безупречната и редовна устна хигиена.[/note]
[note color=”CB6CA2″]Необходимо е да обърнете много сериозно внимание на детето, ако то има следните вредни за неговото здраве навици:


 • Заспиване и стоене с отворена уста;
 • Ако смученето на пръстите на ръката продължава и след втората година;
 • Ако детето често прехапва устната си;
 • Ако малчуганът има неприятния навик да гризе ноктите си;
 • Ако детето диша неправилно – през устата;
 • Ако детето има все още инфантилно гълтане, което продължава и след втората година.[/note]

В случай, че се стигне до лечение, то започва от ранно лечение – дентална корекция със снемаеми и/или неснемаеми апаратчета. Лечението на усмивката през неговата първа фаза е с предимно ортопедичен ефект. Този вид корекция обикновено стартира между възрастта от седем до девет години, още след като предните горни 4-и зъби са вече израстнали.

[note color=”A1C969″]Ранната ортодонтска намеса обаче може да започне и преди поникването на всички постоянни зъби, особено ако са налице проблеми като:


 • Изкривени и деформирани съотношения между двете челюсти;
 • Растеж от деформиран тип;
 • Навици, които са вредни;
 • Предни зъби, силно издадени и без обтягане, вследствие на което се възпрепятства затварянето на зъбите;
 • Много форсирано сбити предни зъби, тъй като така се възпрепятства особено техния нормален растеж;
 • Изваждане на временни зъби, които са преждевременно развалени;
 • Наличие на дисбаланс между лицевите мускули и езика.[/note]
[note color=”69A1C9″]При това ранно лечение се употребяват ефикасно някои от следните помощни апарати:


 • Еластично апаратче – представлява снемаем уред, който служи за направляване растежа на зъбите и челюстите.
 • Лип бъмпър – служи за изправяне на 6-ите зъби, като така се постига правилен, естествен пробив на останалите постоянни зъби.
 • Апарат за лесно разширяване – улеснява разширяването на горната челюст.
 • 2х4 брекета и пръстена – уред, състоящ се от четири брекета и два пръстена, които подреждат правилно постоянните зъби и служат като опора на други апарати.
 • Хедгер – постига преместване на горните молари назад и забавя нарастването на горната челюст.
 • Лицева маска – служи за придвижване на горната челюст и/или зъбите напред.[/note]